Partner organisaties

 

Japan Shiatsu College   Japan Shiatsu College
Namikoshi Shiatsu Europe   Namikoshi Shiatsu Europa
Istituto Italiano di Shiatsu Denis J. Binks   Istituto di terapia naturali
  Gruppo Volontariato Shiatsu
  Associazione Svizzera Shiatsu metodo Namikoshi 
  European Shiatsu Academy Sezione Svizzera
  Istituto Italiano di Shiatsu Denis J.Binks
  Escuela Japonesa de Shiatsu
 

Asociación Española de Shiatsupractor

secretariaat: C/ Honorio Lozano, 31 2-B – 28400 Collado Villalba (Madrid) Spanje

telefoon: +34 678 548 902,

e-mail: shiatsupractor@yahoo.es

Shiatsu Werkgroep    Shiatsu Werkgroep Nederland