Nieuw Studiejaar start in 2014

Het is weer zover, een nieuw studiejaar is in maak.

Hellaas hebben wij afscheid moeten nemen van het Heart to Heart centrum in Huizen, dit i.v.m. de sloop van het pand. Het komende jaar zal dus alleen in Duitsland plaats vinden en de voorheen genoemde sectie Oost zal voortaan doorgaan als een autonoom onderdeel van de European Shiatsu Academy.

Wij kijken erg uit naar het nieuwe studiejaar!

Voor data en prijzen: klik hier

Basisjaar 2012 zit er op

Voor de studenten van de Basis Shiatsu zit het jaar er al weer op.

Zondag, 13 mei deden de groepen uit zowel Oost als West examen in Huizen.

Bijna iedereen slaagde met een prachtig eindcijfer. Voor twee wacht een herexamen in september. Zij haalden het net niet, maar dit wordt ongetwijfeld in september goedgemaakt met alsnog het behalen van het felbegeerde diploma..

Het was voor het eerst dat de European Shiatsu Academy op twee locaties de basis cursus aanbood. Dit had als groot voordeel dat studenten afkomstig uit het Noorden en Oosten van Nederland dichterbij huis naar school konden. Het opleidingsjaar 2012/2013 zal alleen in Geeste worden gegeven.

Opgeluchte studenten 2012 en hun docenten

 

Basis shiatsu en Anatomie (16-05-2012)

GEESTE (Dld) – Op de locatie Oost in Geeste zal in het opleidingsjaar 2012/2013 de module Anatomie van de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) worden geïntegreerd tijdens de lessen Basis Shiatsu. Voor Anatomie kan men vervolgens examen doen bij de NVST. Deze Vereniging wordt door bijna alle Zorgverzekeringen erkend.

 

Groep Summercourse Meridianenleer geslaagd (29-08-2011)

GEESTE (Dld) – De zes studenten die deelnamen aan de spoedcursus Meridianenleer zijn 28 augustus jl. allen geslaagd. Zij namen deel aan de ingelaste zgn. Summercourse waarbij een groot beroep werd gedaan op een maximale inzet.

De groep deelnemers bestond uit ervaren therapeuten wat uiteraard bijdroeg aan de haalbaarheid.

De cursus werd verspreid over 3 weekenden met steeds een week daartussen. De ervaring heeft nu geleerd dat de pilot in deze vorm niet wordt herhaald. Wel zal in Geeste, bij voldoende belangstelling, opnieuw een spoedcursus Meridianenleer worden gegeven, maar dan met één cursusdag per weekend. Aangezien er na elke cursusdag huiswerk of een casus moet worden gemaakt, is dat voor een grotere groep haalbaar.

Via de website blijft men op de hoogte van komende specialisaties in zowel de locatie Oost als West.

 

 

Zeer geslaagd trainingsweekend in Geeste (07-08-2011)

 

GEESTE (DLD) – Een groep therapeuten en masseurs, opgeleid bij de European Shiatsu Academy heeft 6 en 7 augustus een zeer geslaagd verdiepings/trainingsweekend doorgebracht op de locatie van de ESAcademy in Geeste (Dld).

 

Er werd zowel binnen als in de openlucht getraind, waarbij genoeg ruimte voor ontspanning was. Maar zelfs tijdens het ontspannen voerde het onderwerp shiatsu de boventoon.

De tweede dag werd de groep getracteerd op een heel bijzondere ademsessie verzorgd door Erik Roesink en André Veld van Man in his Perfection. Het belang van het op de perfecte manier ademhalen werd door dit team op heel bijzondere wijze gebracht.

Confronterend, maar liefdevol werd de groep in korte tijd de beginselen bijgebracht hoe het  lichaam te voeden met kostbare lucht; hoe op te nemen en hoe weer los te laten. De therapeuten hebben allen deze workshop als een zeer welkome en inspirerende toevoeging aan hun dagelijks leven ervaren.

 

Na deze intensieve sessie was het voor een aantal therapeuten het moment dat zij eindelijk het Medisch Shiatsu Diploma in ontvangst kon nemen. Er gingen jaren van studie, oefenen en praktiseren aan vooraf. Onder het genot van een hapje en een drankje werd dit heuglijke feit met elkaar gevierd.

Door het succes van dit eerste volledige trainingsweekend is het de bedoeling dat er vaker dit soort evenementen op de locatie Oost worden georganiseerd. Houd de website in de gaten!

 

 

Therapeuten Traingingsweekend

 

Shiatsu schooljaar vroeg van start (31-07-2011)


GEESTE (DLD) – Met het examen van de eerstejaars studenten basisshiatsu nog vers in het geheugen is in sectie Oost te Geeste al weer een nieuwe groep van start gegaan.


Zaterdag 30 juli begon een groep enthousiaste shiatsutherapeuten met de ingelaste zomercursus Meridianenleer. Er wordt veel van de studenten gevraagd, want in relatief korte tijd zullen zij deze materie tot zich moeten nemen. Het is de eerste keer dat de European Shiatsu Academy het vak Meridianenleer in deze vorm aanbiedt. Normaal gesproken vindt er één  cursusdag per maand plaats, dit keer twee in een weekend verspreid over 5 weken.

Of het een succes wordt, zal blijken tijdens het examen dat het laatste weekend in augustus plaatsvindt.


Niet elke shiatsuopleiding heeft Meridianenleer in het pakket, vandaar de grote vraag bij de ESA. Bovendien is bij de European Shiatsu Academy het vak Meridianenleer een voorwaarde om mee te mogen doen aan de vele specialisaties die de school biedt.


In september gaat overigens het nieuwe studiejaar van start voor eerstejaars shiatsustudenten. Daaraan voorafgaand vindt op 20 augustus nog een Open Dag plaats in het Heart to Heart centrum te Huizen.

 

Meridiaan summer course

 

Internationaal seminar "Op goede voet" groot succes (06-05-2011)

 

EEMNES (NL) -Het internationaal seminar, dat van 3 t/m 5 juni plaatsvond in Eemnes, is een groot succes gebleken. Verschillende grootmeesters, waaronder van het Japan Shiatsu College, gaven les en motiveerden de vele studenten van negen verschillende scholen en uit zes landen tot het verbeteren of aanscherpen van hun shiatsutechnieken.


Naast dat er hard gewerkt werd is er natuurlijk ook veel uitgewisseld en zijn de banden weer ouderwets aangehaald.

 

Al met al ook voor onze studenten een onvergetelijke ervaring.

 

Seminar 2011 Eemnes

Open Dag informatie op Facebook

Aangezien meer en meer gebruik wordt gemaakt van Facebook zal ook de Shiatsu Academy dit Social Network inzetten om shiatsu geïnteresseerden te bereiken.

Het is de bedoeling dat de laatste nieuwsfeiten via ondermeer Facebook de mogelijk nieuwe studenten bereikt.
Link naar academy facebookStudenten Meridianenleer allen geslaagd (12-02-2011)

WEESP (NL) -Een groep van negen studenten heeft zaterdag 12 februari 2011 de cursus Meridianenleer met goed resultaat afgerond.

Allen slaagden voor zowel het praktijk- als theoriegedeelte.

Onder de bezielende leiding van Eisbrand Sijmons en Floris Lemmen kan nu dit belangrijke onderdeel binnen de Shiatsu aan hun kennis worden toegevoegd.

De groep is nu weer een stuk dichter bij het behalen van het uiteindelijke therapeuten diploma.

 

Meridiaan 2010-2011                                                                                                                                                                  foto: Farly mochan

 

Docenten op herhaling in Madrid  (18-10-2011)

MADRID (SP) - Om te bewaken dat de docenten van onze school de zuivere Namikoshi methode doceren, dient men elke twee jaar voor afgevaardigden van het Japan Shiatsu College examen te doen.

De oorspronkelijke Shiatsu methode is afkomstig uit Japan en men pleit er voor dat deze vorm in heel Europa wordt gedoceerd waarbij de vaardigheid regelmatig wordt gecontroleerd. Een groep docenten van onze Academy heeft 16 en 17 oktober in Madrid opnieuw meegedaan aan het theorie en praktijk examen dat werd afgenomen doorYuji Namikoshi en Kurosawa sensei van het Japan Shiatsu College.

Dit jaar gingen op herhaling Ytske den Boon, Trinité Vendelbos en George Hoffsteatter. Eisbrand Sijmons legde dit examen voor het eerst af. Allen werden als uitstekend beoordeeld en ontvingen het verdiende certificaat. Naast het officiële examen was er volop ruimte om vragen te stellen die in alle rust en uitgebreid werden beantwoord door de masters uit Japan. Alle deelnemers kijken met veel plezier terug op dit leerzame en inspirerende weekend.

Volgend jaar komt een delegatie uit Japan naar Nederland om tijdens een seminar opnieuw het examen af te nemen van een aantal docenten van de ESAcademy.Alle voorzitters van Namikoshi Shiatsu Europe


Locatie in Oost en West

Naast de start van het nieuwe enthousiaste team worden direct twee nieuwe locaties betrokken. In Weesp heeft men boven een Wellnesscentrum een prachtige plek gevonden waar men zich vooral richt op studenten uit het Westen. In Geeste, net over de grens bij Emmen, in Duitsland richt men zich meer op het oosten en noordoosten. Daar worden in de nieuwe shiatsupraktijkruimte van Eisbrand Sijmons  lessen gegeven in een prettige grote ruimte die oosterse sfeer en rust uitstraalt, Bovendien is de zaal zeer geschikt voor het geven van lessen en workshops.

Ook is het de bedoeling dat daar de Duitse shiatsu geïnteresseerden in de toekomst naartoe kunnen. Met een school in zowel oost als west hoopt men het toekomstig studenten een stuk gemakkelijker te maken. De adressen staan met routebeschrijving op de website.

De school had jaren haar basis in Baarn en was de afgelopen paar jaar gevestigd in Amsterdam.

14-06-2010

2006

ESA, sectie Nederland erkend door Japan

 

De European Shiatsu Academy, sectie Nederland, wordt sinds 2006 erkend door het Japan Shiatsu College uit Tokyo.

Uit Japan is sindsdien officieel toestemming verleend om de actuele Namikoshi Shiatsu basistechniek te onderwijzen.

Door deze erkenning is de school behoorlijk in aanzien gestegen.

Alle aan de European Shiatsu Academy verbonden docenten zijn gecertificeerd om deze techniek over te dragen.

Het Japan Shiatsu College uit Tokyo - de school van grondlegger Tokujiro Namikoshi-sensei  heeft de vereniging Namikoshi

Shiatsu Europa de opdracht gegeven haar te vertegenwoordigen in Europa en Namikoshi Shiatsu te verspreiden en het onderwijs daarvan te bewaken.

 

 

Lid NSE

 

 Samenwerking Japan & NSE